DIS-navigasjonssystem
Oppsett

Kjøretøy

Denne menyen beskriver kjøretøysinnstillinger.

  1. Trykk på [SETUP] > [Vehicle].

setup_vehicle%20item_RJ_USA_ENG.png

  1. Velg de ønskede elementene.

setup_vehicle%20item_RJ_USA_ENG.png