DIS-navigasjonssystem
Media

Spille av lyd CD/MP3 CD

Sett en plate inn i platesporet, så starter avspillingen automatisk.

disc_audio_RJ_EU_ENG.png

<Lyd-CD>

disc_mp3_RJ_EU_ENG.png

<MP3 CD>

,Merk

Du kan spille av lyd-CD eller MP3-CD mens en annen kilde spilles av ved å trykke på [HOME] eller [home%20icon_RJ_USA_ENG.png] > [Media] > [CD] eller [MP3 Disc].

Pause

Du kan sette filen som spilles av på pause.

Trykk på [M] på skjermen.

Trykk på [d] på skjermen for å spille av igjen.

Hopp over

Du kan spille forrige eller neste spor/fil.

Stilling

Beskrivelse

Skjerm

  • Trykk på [C/V].
  • Trykk på [C] etter 3 sekunder med avspilling for å spille av gjeldende spor/fil fra begynnelsen.

Hovedenhet

  • Trykk på [S SEEK/TRACK W].
  • Trykk på [S SEEK] etter 3 sekunder med avspilling for å spille gjeldende spor/fil fra begynnelsen.

Søke

Du kan spole til et spesifikt sted i en spor/fil.

Stilling

Beskrivelse

Skjerm

Trykk og hold [C/V] og slipp den deretter på punktet du ønsker.

Hovedenhet

Trykk og hold [S SEEK/TRACK W] og slipp den deretter på punktet du ønsker.

Søk

Du kan spille av sporet/filen direkte ved å søke etter ønsket spor/fil.

Vri "TUNE/FILE" for å søke etter ønsket spor/fil. Hvis ønsket spor/fil vises, trykker du på "TUNE/FILE" for å spille av sporet/filen.

Liste

Du kan spille av ønsket spor/fil ved å søke i spor-/fillisten inkludert på platen

  1. Trykk på [List]. Eller trykk på [Menu] > [List].

disc_list_audio_RJ_EU_ENG.png

<For eksempel: Lyd-CD>

  1. Trykk på ønsket spor/fil.

Tilfeldig rekkefølge

Alle sporene/filene kan spilles av i tilfeldig rekkefølge.

Trykk på [Menu] > [Shuffle] fra avspillingsskjermen.

,Merk

Du kan angi eller avbryte tilfeldig rekkefølge ved å trykke på [random%20icon_DH%20KOR.jpg] på avspillingsskjermen.

Gjenta

Gjeldende spor/fil spilles av gjentatte ganger.

  1. Trykk på [Menu] > [Repeat].

disc_repeat_mp3_RJ_EU_ENG.png

<For eksempel: MP3 CD>

  1. Trykk på ønsket element.

,Merk

Du kan angi eller avbryte gjenta-funksjonen ved å trykke på [usb_repeat%20icon_RJ_USA_ENG.png/usb_repeat%20one%20icon_RJ_USA_ENG.png/usb_repeat%20folder%20icon_RJ_USA_ENG.png] på avspillingsskjermen.

Informasjon om spor

Denne funksjonen viser artist, tittel, album og mappeinformasjon for sangen.

Trykk på [Menu] > [Track information].

disc_info_audio_RJ_EU_ENG.png

<For eksempel: Lyd-CD>