DIS-navigasjonssystem
Andre

Telefonprojeksjon

Hva er Android Auto/Apple CarPlay?

Få sikker tilgang til smarttelefonen din mens du kjører. Ulike funksjoner på smarttelefonen din vises på og betjenes fra skjermen til multimediaenheten (f.eks. navigasjon, talesamtaler, musikklytting, osv.)

Etter tilkobling vises et Android Auto/Apple CarPlay-ikon på skjermen. Tilgjengelige funksjoner og operasjoner kan variere avhengig av selskapets modell.

For mer informasjon, gå til Google- eller Apple-nettstedet.

Forsiktighetsregler

[Android Auto]

[Apple CarPlay]

Bruk av Android Auto eller Apple CarPlay

  1. Sørg for å kun bruke originale USB-kabler som medfølger fra mobiltelefonens produsent.
  2. Angi [Android Auto] eller [Apple CarPlay] fra [HOME]-skjermen.
  3. Nå er funksjoner som navigasjon, musikk og telefon klare til å brukes.

OBS

OBS - Android Auto

OBS - Apple CarPlay