DIS-navigasjonssystem
Tilkoblede tjenester

Om tilkoblede tjenester

Hva er tilkoblede tjenester?

Tilkoblede tjenester bruker TomTom LIVE-tjenesten via mobilnettet for å tillate brukere å motta ytterligere informasjon til bilens navigasjonssystem.

Trafikk

Leverer den mest nøyaktige trafikkinformasjonen hvert andre minutt. Hvis du velger destinasjonen, kan du få en anbefaling om å omberegne ruten i henhold til trafikkforholdene.

Live POI (interessepunkt)

Leverer POI søkeresultater basert på informasjonen om plassering i sanntid.

Værinformasjon

Leverer værinformasjon og værmelding for fem dager, og leverer værinformasjon for de store europeiske byene på kartet.

Parkering

Leverer parkeringsinformasjon, og gir parkeringsinformasjon for de største europeiske byene på kartet.

Bensinstasjoner

Leverer informasjon om bensinstasjoner, og gir informasjon om bensinstasjoner i de største europeiske byene på kartet.