DIS-navigasjonssystem
Navigasjon

Komme i gang med navigasjon

Generell informasjon om bruk av navigasjon

Begrensninger for bruk av navigasjon

Vennligst observer og overhold lokale trafikkregler og forskrifter.

Hva er GPS?

GPS er et satellittbasert navigasjonssystem som består av et nettverk av 24 satellitter som er sendt opp i bane av det amerikanske forsvarsdepartementet.

GPS var opprinnelig tiltenkt militære formål, men på 1980-tallet gjorde myndighetene systemet tilgjengelig for sivil bruk.

GPS fungerer i alle værforhold, hvor som helst i verden, 24 timer i døgnet.

Det er ingen abonnementsavgift eller tilkoblingsavgift for å bruke GPS.

Om satellittsignaler

Din enhet trenger satellittsignaler for å fungere. Hvis du er innendørs, nær høye bygninger eller trær, eller i en garasje kan ikke enheten motta satellittsignaler.

Anskaffe satellittsignaler

Før enheten kan bestemme posisjonen din og navigere en rute, må du gjøre følgende:

  1. Gå ut til et område uten høye hindringer.
  2. Slå på enheten. Det kan ta noen minutter å få satellittsignaler.