DIS-navigasjonssystem
Generelt

Navn på hver komponent

Hovedenhet

Bildet av dette produktet kan variere fra det aktuelle produktet.

1459.png

1 Power (1)-knapp

Volumkontrollbryter (VOL)

Vri til venstre/høyre for å kontrollere volumet.

2 RESET-hull

Trykk for å tilbakestille enheten.

3 MAP-knapp

4 NAV-knapp

Trykk for å vise [Navi Menu]-skjermen.

5 RADIO-knapp

Velg FM/AM-båndet. Hver gang du trykker på knappen, skifter modus i rekkefølgen FM → AM → FM.

6 MEDIA-knapp

Trykk på denne knappen igjen for å vise media-avspillingsskjermen. Trykk denne knappen igjen for å vise [Media]-menyskjermen.

7 S SEEK/TRACK W-knapp

Når den trykkes kort;

Når den trykkes og holdes;

8 1472.png (Egendefinert knapp)

Trykk for å flytte til [Custom Button]-menyen. Etter innstilling av ønsket funksjon, trykker du for å bruke den ønskede funksjonen. Etter innstilling av den, trykker og holder du for å flytte til [Custom Button]-menyen.

9 SETUP-knapp

Trykk for å flytte til [Settings]-menyen.

10 TUNE/FILE-knapp

CCP (Central Controller Panel)

Bildet av dette produktet kan variere fra det aktuelle produktet.

1494.png

1 BACK-knapp

Trykk for å flytte til forrige skjerm.

2 HOME-knapp

Trykk for å flytte til [HOME]-menyskjermen.

3 MENU-knapp

Trykk for å flytte til popup-menyen i hver modus.

4 Kontroller

Trykk lett eller roter for å navigere gjennom menyskjermene.

RRC (Rear Remote Control) - Alternativ A

Bildet av dette produktet kan variere fra det aktuelle produktet.

1518.png

1 DISP-knapp

Trykk for å slå skjermen på eller av.

2 POWER-knapp

3 MUTE-knapp

Trykk for å dempe lyden.

4 AM-knapp

Trykk for å velge AM-bånd.

5 FM-knapp

Trykk for å velge FM-bånd.

6 S SEEK W-knapp

Når den trykkes kort;

Når den trykkes og holdes;

7 Kontroller

Trykk lett eller roter for å navigere gjennom menyskjermene.

8 S VOL W-knapp

Øker eller reduserer volumet.

9 PWR-L-knapp

Slår på/av høyre skjerm for baksetet.

10 MUTE-knapp

Trykk for å dempe lyden.

RRC (fjernkontroll bak) - Alternativ B

Bildet av dette produktet kan variere fra det aktuelle produktet.

1536.png

1 DISP-knapp

Trykk for å slå skjermen på eller av.

2 POWER-knapp

3 MUTE-knapp

Trykk for å dempe lyden.

4 AM-knapp

Trykk for å velge AM-bånd.

5 FM-knapp

Trykk for å velge FM-bånd.

6 S SEEK W-knapp

Når den trykkes kort;

Når den trykkes og holdes;

7 Kontroller

Trykk lett eller roter for å navigere gjennom menyskjermene.

8 S CH W-knapp

Trykk for å velge FM-/AM-forhåndsinnstillinger.

9 MEDIA-knapp

Trykk på denne knappen igjen for å vise mediaavspillingsskjermen. Trykk på denne knappen igjen for å vise [Media]-menyskjermen.

10 USB-knapp

Trykk for å velge USB-modus.

Rattfjernkontroll

Bildet av dette produktet kan variere fra det aktuelle produktet.

1555.png

1 MODE-knapp

2 1568.png -knapp

3 +1580.png-knapp

Øker eller reduserer volumet.

S/W-knapp

Når den trykkes kort;

Når den trykkes og holdes;

4 1593.png -knapp

Når den trykkes kort;

Når den trykkes og holdes;

5 1605.png -knapp