System nawigacji samochodowej DIS
Telefon

Parowanie i łączenie urządzenia z telefonem Bluetooth

Aby korzystać z funkcji Bluetooth upewnić się, że została ona włączona na telefonie. Patrz instrukcja obsługi telefonu.

Gdy nie sparowano żadnych telefonów.

 1. Wcisnąć „PHONE” na pilocie urządzenia głównego, lub ”1343.png” na pilocie w kierownicy.

FB_CALL_ENG_1.png

 1. W swoim telefonie uruchomić funkcję wyszukiwania urządzeń Bluetooth. (Domyślna nazwa pojazdu to HYUNDAI MOTORS)

bt%20connect%20bt%20device_DH%20USA_re2.png

 1. Jeśli nie jest obsługiwana funkcja SSP (bezpieczne, uproszczone parowanie), wprowadzić hasło do urządzenia Bluetooth. (hasło domyślne to 0000.)

bt%20connect%20bt%20device%20pincode_DH%20USA_re3.png

 1. Jeśli funkcja SSP jest obsługiwana, wcisnąć [Yes] na ekranie urządzenia Bluetooth.

(Ekran może pokazywać inne niż faktyczne informacje na temat urządzenia Bluetooth.)

bt%20connect%20bt%20device%20approval_DH%20USA_4.png

 1. Gdy połączenie przebiegnie pomyślnie, wyświetlony zostanie ekran telefonu. W przypadku niepowodzenia na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

FB_CALL_ENG_4.png

Po udanym nawiązaniu połączenia Bluetooth na ekranie pojawi się nazwa podłączonego telefonu i będzie możliwe korzystanie z zestawu głośnomówiącego.

Gdy telefon już został sparowany.

 1. Wcisnąć [HOME] lub [home%20icon_FE_USA_ENG.png] > [Settings] > [Bluetooth] > [Bluetooth Connection].

FB_CALL_ENG_5.png

 1. Wybrać urządzenie, z którym zamierzamy się połączyć. Jeśli brak jest urządzenia na liście, wcisnąć [Add New device] (dodaj nowe urządzenie).

FB_CALL_ENG_1.png

 1. W swoim telefonie uruchomić funkcję wyszukiwania urządzeń Bluetooth. (Nazwa pojazdu to HYUNDAI MOTORS.)

bt%20connect%20bt%20device_DH%20USA_re2.png

 1. Jeśli nie jest obsługiwana funkcja SSP (bezpieczne, uproszczone parowanie), wprowadzić hasło do urządzenia Bluetooth. (hasło domyślne to 0000.)

bt%20connect%20bt%20device%20pincode_DH%20USA_re3.png

 1. Jeśli funkcja SSP jest obsługiwana, wcisnąć [Yes] na ekranie urządzenia Bluetooth.

(Ekran może pokazywać inne niż faktyczne informacje na temat urządzenia Bluetooth.)

bt%20connect%20bt%20device%20approval_DH%20USA_4.png

 1. Gdy połączenie przebiegnie pomyślnie, wyświetlony zostanie ekran ustawień Bluetooth. W przypadku niepowodzenia na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

FB_CALL_ENG_6.png

<Ekran ustawień Bluetooth>

,Uwaga

 • Ze względów bezpieczeństwa sparowanie telefonu jest niemożliwe, gdy pojazd jest w ruchu. Na czas parowania telefonu Bluetooth zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu. Możliwe jest podłączanie maks. 5 telefonów komórkowych. Aby podłączyć nowy telefon, gdy już zostało podłączonych urządzeń, należy najpierw wykasować jeden z uprzednio sparowanych telefonów.
 • Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane ze względu na ograniczoną kompatybilność między układem samochodu a telefonem.
 • Gdy urządzenie Bluetooth jest połączone, nie będzie można sparować nowego urządzenia. Jeżeli zaistnieje konieczność sparowania nowego telefonu, należy najpierw odłączyć urządzenie Bluetooth.

Odłączanie podłączonego telefonu.

 1. Na ekranie telefonu wcisnąć [Menu] > [Connection Settings] > [Bluetooth Connection].
 2. Wybrać podłączony telefon.

FB_CALL_ENG_7.png

 1. Wcisnąć [YES].

,Uwaga

Jeżeli zaistnieje konieczność ponownego podłączenia odłączonego telefonu, zaznaczyć odłączony telefon.

Usuwanie urządzeń Bluetooth.

Jeśli nie ma już potrzeby korzystać z danego telefonu, można go usunąć z listy urządzeń Bluetooth. Należy pamiętać o tym, że usunięcie urządzenia Bluetooth spowoduje skasowanie całej historii rozmów i kontaktów,

 1. Wcisnąć [Menu] > [Connection Settings].
 2. Wcisnąć [Menu] > [Delete] na ekranie ustawień Bluetooth.

FB_CALL_ENG_8.png

 1. Wybrać telefon do usunięcia i wcisnąć [Delete].
 1. Na dodatkowym ekranie wcisnąć [Yes].

FB_CALL_ENG_8.png

Ustawienie połączenia Bluetooth

 1. Na ekranie telefonu wcisnąć [BT_icon_1_2017.jpg], [BT_icon_2_2017.jpg], [BT_icon_3_2017.jpg] lub [BT_icon_4_2017.jpg].
 2. Wcisnąć [MENU] > [Connection Settings].

FB_CALL_ENG_5.png